Nog even geduld met de radar van Wier

O, o Den Haag.

O, o Den Haag. ILLUSTRATIE LC

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: verdwaald in een doolhof van eigen procedures. Hoe komt het nou met die radar in Wier?

We zouden het bijna vergeten, maar het kabinet is afgetreden. Voor Tweede Kamerleden breekt dan een schier onnavolgbare tijd aan. Ze mogen onderwerpen controversieel verklaren die op de plank gaan tot er een nieuw kabinet is aangetreden.

De haast is groot. En het woud van regels dik en mistig. Neem maandag, toen het ging over Infrastructuur en Waterveiligheid. De helmplicht voor snorfietsers, het plan voor de Noordzee en de Agenda voor het Waddengebied lagen ter tafel.

Voor het controversieel verklaren gelden ongebruikelijke zetelaantallen. Slechts wie aanwezig is telt mee en dan is de berekening stem x zetels : 2 + 1. De lijst telde 221 onderwerpen. Uiteindelijk werden alleen de verbreding van de A27 (Amelisweerd) en de Luchtvaartnota tot 2050 voorgedragen om controversieel te zijn. Voorgedragen, omdat de Tweede Kamer er komende week een definitieve klap op geeft.

Dinsdag was het de beurt aan Economische Zaken en Klimaat. Hier werden kernenergie en de uitvoering van het Urgenda-vonnis controversieel verklaard. De woensdag was voor Binnenlandse Zaken, inclusief een zwikje gemeentelijke herindelingen en de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. ,,Die gaat vast door’’, voorspelde commissievoorzitter Erik Ziengs. Hij kreeg gelijk.

Bij de Defensie-vergadering van donderdag kwam de ware aard van het Haagse doolhof boven. Leeuwarder Aukje de Vries zat de vergadering digitaal voor vanuit de Tilanus-kamer in Den Haag, de commissieleden praatten mee vanuit huis. Achter De Vries stond pontificaal de Nederlandse driekleur opgesteld. Het beeld haperde. De setting deed denken aan een juntaleider die de revolutie afkondigde.

Het ging over voor Friesland serieuze zaken. Zo staat er kort na de verkiezingen van 17 maart een technische briefing op stapel over de luchtruimherziening voor de Leeuwarder straaljagers, en over de natuurvergunningen voor de Vliehors en de Leeuwarder basis. Deze onderwerpen werden niet controversieel verklaard. Anders lopen we die briefing mis.

Ingewikkeld werd het met de kwestie-Herwijnen. Dit Betuwse dorp wil beslist geen Defensieradar, zeker niet nu het testexemplaar in Wier zo’n herrie maakt. Herwijnen is bij uitstek een controversieel onderwerp. Alleen: de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het kabinet opdraagt een alternatieve locatie te zoeken. Als er een streep gaat door het onderwerp Herwijnen, gaat er ook een streep door de zoektocht naar een alternatieve plek.

SP’er Sadet Karabulut kroop in haar beeldscherm om haar collega’s bij de les te houden. Martijn van Helvert (CDA) waarschuwde voor de streken van het ministerie van Defensie. De commissieleden kennen hun pappenheimers. Het is bij Defensie ,,oorverdovend stil’’, vond Van Helvert. ,,In tegenstelling tot in Wier.’’

Het eind van het liedje: Herwijnen wordt niét controversieel en staatssecretaris Barbara Visser krijgt van de commissie Defensie een brief waarin de Kamerleden benadrukken dat zij vooral moet dóórgaan met haar zoektocht naar een betere plek voor de nieuwe radar.

De toekomst van het luidruchtige exemplaar in Wier blijft ongewis. Op 13 februari gaat het parlement met verkiezingsreces. De Tweede Kamer heeft nog twee vergaderweken voor de boeg. Nog eenmaal staat er een overleg op de agenda met demissionair staatssecretaris Visser. Dat is het moment om over Wier te spreken.

Meerdere fracties hebben schriftelijke vragen ingediend. En zoals gezegd zijn de streken van het ministerie bekend. Dat heeft twee maal drie weken de tijd om een antwoord te verzinnen. Defensie zal tijd willen winnen voor een list, en zonder antwoorden van de staatssecretaris kan de radar van Wier niet op die laatste overlegagenda van de huidige Tweede Kamer worden gezet. Laat staan dat er iets controversieel kan worden verklaard.

,,De relevantie spreekt voor zich’’, vond Sietse Fritsma (PVV). Maar de Tweede Kamer is met handen en voeten aan haar eigen regels gebonden. Wier moet geduld hebben. Zeer waarschijnlijk tot na de verkiezingen.

saskia.van.westhreenen@lc.nl