O, o Den Haag: Denk-oproer met bijzonder verloop

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: de Tweede Kamer stelt paal en perk aan de angstaanjagende filmpjes van Denk.

Een screenshot van het filmpje dat Denk online zette over de aanval van Harry van der Molen.

Een screenshot van het filmpje dat Denk online zette over de aanval van Harry van der Molen.

‘BREEK. Partijen willen DENK monddood maken.’ Het is een filmpje dat sinds woensdag rondgaat op YouTube over de aanvaring van deze driemanspartij met de bijna voltallige Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Harry van der Molen is hoofdrolspeler.

Het zijn precies dit soort filmpjes die hij aan de kaak stelde, tijdens dat debat over discriminatie. Denk heeft er een handje van. Het liefst speelt de partij Kamerleden van andere partijen tegen elkaar uit. En het állerliefst doet zij dat met Kamerleden met buitenlandse roots.

Lees ook: Bekijk hier hoe kamerlid Harry van der Molen DENK de maat neemt om 'verachtelijke praktijken'

Van der Molen maakt de impact van dichtbij mee. Zijn CDA-collega Mustafa Amhaouch was ook doelwit. Denk vraagt dan hoofdelijke stemming aan over voor haar brisante Turkse of moslim-onderwerpen. Na de dinsdagse stemmingsvergadering probeert ze vervolgens ‘afvallige collega’s’ in een filmpje te kijk te zetten.

De Tweede Kamer vindt dat allang niet grappig meer. Ook bij Kamervoorzitter Kjadija Arib is de maat vol. De filmpjes ontaarden in serieuze bedreigingen en intimidaties en Van der Molen ziet hoe zijn collega’s eronder gebukt gaan. Hij vindt dat alle parlementaire normen worden overschreden. ,,Dan sjoch ik Amhaouch sitten op tiisdei, en dan dûkt er leafst fuort ûnder syn taffeltsje. Dat kin sa net langer.’’

(Tekst gaat verder onder video)

De Leeuwarder CDA’er kwam met een motie die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Denk moet stoppen met deze ‘verachtelijke praktijken’. Kamerlid Selçuk Ozturk ontstak op zijn beurt achter de microfoon in grote woede.

Van der Molen had vooraf niet stilgestaan bij de publicitaire gevolgen. Een Tweede Kamerlid dat de landelijke media wil halen doet dat immers niet op hetzelfde moment als de doorrekeningen van het Klimaatakkoord in het nabijgelegen Nieuwspoort worden bekendgemaakt. Want dáár zat het complete Haagse journaille, op dat moment.

In de loop van de middag en avond sijpelde de clash tussen Denk en de Tweede Kamer door. Van der Molen haalde er ‘s avonds de talkshow mee van Pauw en Jinek . Toen was het hek van de dam. ,,Ik hie my eins op tiid dellizze wold. Mar dat slagge net hielendal.’’

Het aantal ondertekenaars onder zijn motie is sinds woensdag meer dan verdubbeld. Ook de PVV zette haar handtekening. ,,Dat fûn ik bêst bysûnder.’’ Het meest opvallend is natuurlijk de krabbel van Khadija Arib, de eerste ondertekening van een Kamervoorzitter in honderd jaar. Het toont aan hoe hoog de kwestie haar zit.

Dinsdagmiddag brengt Van der Molen zijn motie in stemming. Alle camera’s zullen op hem zijn gericht. Hij gaat hoofdelijke stemming aanvragen, zodat alle Tweede Kamerleden één voor één kleur moeten bekennen. ,,Dat past wol, by dit ûnderwerp.’’

Reageren? saskia.van.westhreenen@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland