De grutto zorgt voor een blij slotakkoord

O, o Den Haag.

O, o Den Haag. ILLUSTRATIE LC

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: de grutto zorgde voor een feestelijk slotakkoord op de laatste vergaderdag van deze kabinetsperiode.

De complimenten vlogen van links naar rechts. Het was donderdagmiddag en de Tweede Kamer tikte de laatste vergaderuren af voor de verkiezingen van 17 maart. Zelden waren partijen zo eensgezind.

Dat was niet in de laatste plaats om Maurits von Martels te behagen, de CDA-boer uit Dalfsen die we na de verkiezingen niet meer terugzien. Hij kwam met een initiatiefnota om extra geld vrij te spelen voor weidevogelgebieden die onze nationale vogel moeten redden, in lijn met het eerder gelanceerde Aanvalsplan Grutto van Pieter Winsemius.

Een eigen initiatiefnota geldt als het hoogste goed voor een Tweede Kamerlid. ,,Anderen vertrekken in stilte, de heer Von Martels neemt afscheid met een knal’’, prees Frank Futselaar (SP), ook een vertrekker. ,,Als meer aandacht voor de weidevogels zijn parlementaire erfenis is, is dat alleen al winst.’’

Pake en beppe

Iedereen in Den Haag houdt van de grutto. Redding van deze vogel was voor Laura Bromet (GroenLinks, zij blijft) de reden om de politiek in de gaan. William Moorlag (PvdA, exit) herinnerde zich het geluid van kieviten en grutto’s uit zijn jeugd in Onderdendam, Carla Dik-Faber (ChristenUnie, ook exit) ontwikkelde haar weidevogelliefde bij pake en beppe in Paesens. Net als Tjeerd de Groot (D66, hij blijft) die lyrisch verhaalde over het geluid van ,,de ljip en de skries’’ in zijn jeugdjaren.

Von Martels hoopt met zijn ‘Weidse blik op de weidevogel’ het verschil te maken. Het bestaande bedrag van 30 miljoen euro voor vormen van agrarisch natuurbeheer moet omhoog naar 43 miljoen euro en liefst nog veel meer. Het CDA lanceerde een motie die het demissionaire kabinet opdraagt binnen zes weken het benodigde geld te vinden.

Het plan kreeg overweldigende steun. CDA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en SP schaarden zich vierkant achter de opdracht aan het zittende kabinet, zodat een nieuwe regering vol gas vooruit kan met de redding van de weidevogels.

Geweer

Het enige discussiepunt was het doodschieten van predatoren. CDA’ers wilden de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst, maar vonden de andere partijen op hun pad. ,,We moeten verder kijken dan de loop van het geweer’’, vond Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren). ,,Het CDA wil letterlijk met hagel schieten’’, sneerde Tjeerd de Groot. Ook de minister zag er niet veel in. Provincies kunnen immers al ontheffingen afgeven.

Wat er wél komt is extra onderzoek naar de schadelijke rol van zwerfkatten. De Rijksuniversiteit van Groningen gaat zich hier op storten. Op Texel loopt al een veelbelovende proef. Zwerfkatten worden er in vangkooien gevangen en naar een opvang gebracht.


Rode kaart

De rode kaart voor de slechtst acterende partij ging naar FrieslandCampina. Het zuivelconcern maakte deze week bekend dat een groep Twentse boeren die weidevogelvriendelijke melk produceert uit het Planet Proof-concept wordt gestoten. Er zou te weinig vraag zijn naar de melk, die hen 2 cent per liter extra oplevert.

Melkveehouders die bij FrieslandCampina voor het keurmerk in de wachtkamer staan hebben het nakijken. Minister Schouten was duidelijk not amused . Zo schoffelt de coöperatie met één haal het verdienmodel van de boeren weer onderuit. De minister, bits: ,,Ik snap dat werkelijk niet. Dat wil ik hier toch maar even gezegd hebben.’’

Ook over dit standpunt was de instemming groot. William Moorlag concludeerde aan het einde van de middag dat ,,we elkaar zo’n beetje snikkend in de armen vallen’’. Een glimmende Von Martels had de dag van zijn leven. ,,Ik ga vier jaar op sabbatical. Wie weet kom ik gewoon weer terug.’’

saskia.van.westhreenen@lc.nl