'Nordwin komt crisis te boven'

Een gure wind teistert het Nordwin College. Rode cijfers, rechtszaken, verscherpt toezicht van de inspectie en een naderende inkrimping. Maar Ilona Dulfer ziet de lente lonken.

Ilona Dulfer. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Ilona Dulfer. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Er is veel aan de hand bij het Nordwin College. De school voor groen vmbo en mbo kampt met grote problemen. Waarnemend voorzitter van het college van bestuur Ilona Dulfer moet 1 april een herstelplan sturen naar de Onderwijsinspectie, dat de school uit zorg voor de continuïteit onder verscherpt financieel toezicht heeft geplaatst. De ingrediënten van de hersteloperatie: minder geld uitgeven en de personele bezetting inkrimpen. ,,Zonder gedwongen ontslagen, dat kan ik toezeggen. Maar we zullen afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers.’’

De krimp zal ‘ergens tussen de 15 en 25’ volledige arbeidsplaatsen kosten, op een totaal van 350. Tien arbeidsplaatsen kunnen vervallen doordat mensen met pensioen gaan en vijftig arbeidsplaatsen worden vervuld door mensen met een jaarcontract. ,,In een aantal gevallen zal dat dus niet verlengd worden.’’

Ja, het is een pittige tijd voor Nordwin, zegt ze. ,,Toen ik hier in januari aantrad, trof ik een organisatie die aardig in verwarring was’’, stelt Dulfer vast. Wat heet: binnen de organisatie was in december een bom ontploft. De raad van toezicht rolde vechtend over straat met bestuursvoorzitter Ton Stierhout. Rechtszaken waren het gevolg, waarbij de inzet van de raad was dat Stierhout vertrok en de topman zijn baan terugeiste. Inmiddels zijn de partijen, aangespoord door de rechter, in gesprek met een mediator om te zien of het conflict oplosbaar is. Wat als Stierhout terugkeert? ,,Dan zeg ik: welkom Ton, het is een prachtige school en we hebben hard gewerkt tijdens jouw afwezigheid.’’

'Het Nordwin College is van belang voor deze regio'

Dulfer, al vele jaren actief als bestuurder in het middelbaar beroepsonderwijs, wil zich zo weinig mogelijk laten afleiden door het gekrakeel. ,,Er was sprake van een financieel ernstige situatie, waarbij de komende jaren rode cijfers zouden worden geschreven. Dat hou je niet vol, thuis niet, maar met een onderwijsinstelling ook niet.’’ Inmiddels is bekend dat 2017 een fors verlies oplevert: rond de 1,5 miljoen euro.

Ook 2018 zal een verlies laten zien, verwacht Dulfer. Maar daarna zal de school weer financieel gezond zijn, denkt zij. De personele krimp is noodzakelijk, omdat de school minder leerlingen krijgt. ,,Dat is tot nu toe meegevallen. Maar we zitten nu eenmaal in een krimpregio. Daar moeten we onze uitgaven dus op aanpassen. Dat doet pijn, maar het is niet onoverkomelijk.’’

Het herstelplan wordt gemaakt in opdracht van de inspectie. Dat neemt ook het bestuurlijk handelen onder de loep. De vraag is: zijn college van bestuur en raad van toezicht wel voldoende ‘in control’? Omdat de top sinds het afgelopen najaar voornamelijk ruziede over de koers die moet worden gevolgd, is dat een logische vraag. Waar Stierhout vindt dat Nordwin niet meer zelfstandig kan voortbestaan en aansluiting moet zoeken bij het Friesland College of de Friese Poort, de andere (veel grotere) mbo-instellingen in de provincie, wil de raad van toezicht zich daar niet op vastpinnen.

,,Tegen mij heeft de raad gezegd: onderzoek alles, alle opties liggen open’’, zegt Dulfer. Een speciaal geformeerd team met personeelsleden van Nordwin bekijkt nu wat er mogelijk is. Voor de zomer moet intern duidelijk zijn welke kant het opgaat: zelfstandig, samenwerken of fuseren.

Wat het ook wordt: met rode cijfers is een fusie een slecht plan, vindt Dulfer. ,,Het mag waarschijnlijk niet eens, maar je moet het ook niet willen. Dan gaat een ander hier schoon schip maken. Dan kun je het beter zelf doen.’’

Te midden van deze storm geeft de school prima onderwijs, bezweert Dulfer. ,,Loop eens een school binnen. Je ziet tevreden leerlingen. Die gaan hier weinig van merken. Ik durf te zeggen: ons onderwijs is goed. Het Nordwin College is van belang voor deze regio, met alle groene opleidingen. Er is echt een toekomst.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland