Noordoost-Friesland: te veel uitgaan van krimp werkt krimp in de hand

FOTO PIXABAY

Te veel uitgaan van krimp bij het woningbouwbeleid kan krimp in de hand werken, zo vrezen de vier gemeenten in Noordoost-Friesland.
Lees meer over
Achtkarspelen
Dantumadiel
Noardeast-Fryslân

De vraag naar huizen is de laatste tijd groot. Voor gemeenten als Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is dit het moment om inwoners aan te trekken die bijvoorbeeld in de stad geen woning kunnen kopen. Ze willen daarom graag zoveel mogelijk huizen bouwen.

De vier gemeenten zitten om die reden in hun maag met de conceptbeleidsbrief wonen van de provincie. Die gaat in hun ogen uit van de somberste verwachtingen wat betreft de krimp van het aantal inwoners. Het gevolg daarvan is dat de provincie niet al te veel woningen wil bouwen, omdat het risico dreigt dat er in de toekomst huizen leeg komen te staan.

‘Strakke regie’

Maar als er nu niet genoeg huizen worden gebouwd, kan dat juist de krimp versterken, terwijl dat niet nodig is, zo redeneren de gemeenten.

De provincie dicht zichzelf in de beleidsbrief ook een ‘strakke regie’ hierop toe, aldus de gemeenten. Dit staat volgens hen haaks op de lijn van de woningbouwafspraken die eerder werden gemaakt. Daarin lag de verantwoordelijkheid meer bij de gemeenten. Dat moet zo blijven, stellen de vier. Ze willen daarom dat de beleidsbrief alsnog wordt afgestemd op die situatie.

Nieuws

menu