Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land willen fuseren, maar behouden wel eigen naam

Foto: Pixabay

Zorgorganisatie Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land hebben na een aantal maanden van voorbereiding besloten per 1 juli 2021 te willen fuseren. Dit gebeurt op bestuurlijk niveau, dus er is straks één gezamenlijk bestuur, maar beide organisaties behouden wel de eigen naam.

De organisaties hopen met de samenwerking de zorg voor kwetsbare inwoners van Noord- en Midden-Friesland te verbeteren en de zorg toegankelijker te maken.

In de gesprekken in aanloop naar de fusie is volgens de bestuurders van Noorderbreedte en Het Friese Land, Martin Kirchner en Klaas Kuilman, gebleken dat de nauwere samenwerking van meerwaarde kan zijn in de zorg voor cliënten, (toekomstige) medewerkers en een sterke financiële positie.

Voordat het op 1 juli zover is, moeten de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouders en de medezeggenschapsraad nog groen licht geven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Zorg