Noorden start netwerkorganisatie op het gebied van kunstmatige intelligentie

FOTO PIXABAY

Het Noorden krijgt een AI-hub waarin bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken met artificial intelligence samenkomen.

Met de netwerkorganisatie moeten al bestaande samenwerkingsverbanden verstevigd en uitgebouwd worden om zo Nederland een sterke positie te geven in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie.

De hub moet een gunstiger vestigingsklimaat en een kans op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling gaan bieden. De focus ligt op drie thema’s: het delen van data, het investeren in kennis over digitalisering en AI, en de ontwikkeling van autonome systemen. Ook richt de AI-hub zich samen met partners wereldwijd op het ontwikkelen van een AI-computer die sneller is en een lager energiegebruik heeft dan de huidige computers.

De AI-hub Noord-Nederland heeft een zogeheten kickstartfinanciering gekregen van de Nederlandse AI Coalitie. Deze coalitie zet zich in om de AI-ontwikkelingen in ons land te versnellen en initiatieven met elkaar te verbinden.

Onder meer NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Wetsus, Innovatie Cluster Drachten, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, ASTRON, New Energy Coalition, TNO, Philips en Metaalunie hebben zich aangesloten bij de hub.

Nieuws

menu