Noordelijke regiodeal mikt op 50 miljoen euro

Agrarische grond kopen en inzetten voor natuurinclusieve landbouw. Dat kan met het geld dat van een noordelijke regiodeal moet komen.

Passende puzzelstukjes bij de regiodeal voor natuurinclusieve landbouw. Met gedeputeerden Johannes Kramer, Henk Staghouwer en Henk Jumelet achter het Drentse bord. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Passende puzzelstukjes bij de regiodeal voor natuurinclusieve landbouw. Met gedeputeerden Johannes Kramer, Henk Staghouwer en Henk Jumelet achter het Drentse bord. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Voor de omvorming van de landbouw trekken ze al een paar jaar samen op, zeggen de betreffende gedeputeerden van Friesland, Groningen en Drenthe. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze samen een beroep doen op geld dat bij landbouwminister Carola Schouten op de plank ligt voor hervorming en verduurzaming.