Noordelijke politici maken samen een vuist voor de Lelylijn (en eisen actie van de provincies)

Provinciale staten van Friesland, Groningen en Drenthe willen een sneller spoor naar de Randstad en eventueel onderzoek naar bijvoorbeeld de Lelylijn.

De drie provinciale parlementen in het Noorden roepen hun colleges van gedeputeerde staten op actie te ondernemen richting ‘Den Haag’. Wat hun betreft moet de bereikbaarheid van Noord-Nederland per spoor sterk worden verbeterd. De reistijd tussen het Noorden en de Randstad moet flink worden bekort.

Economische oppepper van jewelste

,,Bij zo’n landelijk onderzoek kun je naar van alles en nog wat kijken. Tot nu toe ligt de focus op verbetering van bestaande trajecten tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen. We gaan ervan uit dat nieuw spoor tussen Lelystad en Groningen, inclusief nieuwe treinstations in Drachten en Emmeloord, ook wordt meegenomen’’, zegt het Groningse statenlid Arjen Nolles (GroenLinks).

Lees ook: Nieuwe poging voor Lelylijn: ‘Het is gewoon een schande’

Nolles: ,,We weten dat over nut en noodzaak van een Lelylijn in de drie provincies verschillend wordt gedacht. In Drenthe vinden ze dat verbetering van bestaand spoor prioriteit moet hebben. Het belang van een Lelylijn wordt er minder gevoeld. Daarom dringen we in een motie van de drie provinciale staten niet expliciet aan op de komst van de Lelylijn. Voor de toekomst van het openbaar vervoer mag de insteek zo breed mogelijk zijn. Wat we niet willen is dat in onderzoeken de Lelylijn wordt genegeerd.’’

Buslijn geen alternatief

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hield vorige week ook een deel van de Tweede Kamer in Den Haag een pleidooi voor de Lelylijn. Zo diende SP-Kamerlid Cem Laçin een motie in dat de regering samen met de regio de mogelijkheid in kaart brengt. De spoorlijn Lelystad-Heerenveen-Groningen biedt kansen voor woningbouw en werkgelegenheid, stelt Laçin. ,,De toegezegde buslijn ziet ook de regio niet als serieus alternatief.’’

Nieuws

Meest gelezen