Noordelijke Wolf GW1261m is terug naar Duitsland

De wolf die op 10 december in Bakkeveen is vastgelegd met een wildcamera was waarschijnlijk GW1261m. Foto Natuurmonumenten

Wolf GW1261m hangt niet langer rond in het grensgebied van Friesland, Drenthe en Groningen. Het jonge mannetje is dit najaar opgemerkt in Duitsland.

,,Het is niet uitgesloten dat deze wolf terugkeert, maar vanzelfsprekend is dat niet’’, schrijft BIJ12, de organisatie die in Nederland meldingen en schade door wolven afhandelt, in een woensdag verschenen kwartaalrapport.

Het laatste teken van leven dat de wolf in Noord-Nederland gaf was op 7 juli bij Oldeberkoop. Daar sneuvelden toen acht schapen door zijn toedoen, zo werd vastgesteld bij DNA-onderzoek.

Vlak over de grens

Wolf GW1261m is volgens BIJ12 nu vlak over de grens in Duitsland gesignaleerd. Dat is ook het land waar hij eerder vandaan is gekomen. Het mannetje is in 2019 twee keer opgemerkt in het gebied rond Berlijn.

Tussen 21 november 2019 en 7 juli 2020 heeft de wolf in het Noorden 25 keer toegeslagen bij schapenhouders. Dat ging ten koste van 100 dieren. BIJ12 keerde ruim 26.000 euro uit aan schadeloosstellingen. Van de aanvallen waren er 18 in Drenthe, 1 in Groningen en 6 in Friesland. Hier sneuvelden 25 schapen bij aanvallen in Appelscha (drie maal), Boornbergum, Donkerbroek en Oldeberkoop.

In het vorige kwartaalbericht van BIJ12 werd gesteld dat de wolf zich officieel zou hebben gevestigd in Noord-Nederland omdat hij er langer dan half jaar verkeerde. Kenners merkten toen al op dat het om een ongebruikelijk geval ging. In de regel zijn het de vrouwtjes die een territorium kiezen, om er te wachten op een mannetje.

Motie: Friesland wolfvrij

In juni sprak een meerderheid in Provinciale Staten via een motie uit dat Friesland wolfvrij hoort te blijven, hoewel meteen duidelijk was dat maatregelen om wolven te keren op gespannen voet staan met Europese natuurbeschermingsregels. Vorige maand meldden GS dat de motie onuitvoerbaar is. Wel zal er, naar Drents voorbeeld, een gebiedscommissie worden ingesteld zodra vaststaat dat een wolventerritorium zich uitstrekt tot in Friesland.

Landelijk loopt er sinds vorige maand een wolvenoverleg met natuurbeheerders, overheden en schapenhouders onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Hij maakte eerder een wolvenplan voor Gelderland, de eerste provincie met gevestigde wolven. Het overlegorgaan onderzoekt of er gebieden aangewezen kunnen worden waar geen enkele wolf welkom is.

Nieuws

menu