Nominatie Fries lezen voor Klokhuisprijs

Een onderzoek naar hoe tweetalige kinderen in Friesland lezen, is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs.

Basisschool De Buitenkans in Heerenveen kreeg een Friestalig boekenpakket van Sis Tsiis in de Kinderboekenweek. FOTO NIELS DE VRIES

Basisschool De Buitenkans in Heerenveen kreeg een Friestalig boekenpakket van Sis Tsiis in de Kinderboekenweek. FOTO NIELS DE VRIES Foto: niels de vries

Onderzoekers Evelyn Bosma en Naomi Nota lieten kinderen tussen negen en twaalf jaar zinnen lezen in het Nederlands en Fries en keken met een eye-tracker hoe snel ze lazen. Ze constateerden dat kinderen hun kennis van het Nederlands gebruiken als ze Fries lezen.