Nog zestig initiatieven over voor Waddendijk. Zoals: opwaarderen vaarroute tussen Oudebildtzijl en Sint Annaparochie (deze zijn ook nog over)

Tweehonderd initiatieven waren er ingediend rondom het project versterking van de Friese Waddendijk. Dit aantal is teruggebracht naar zestig.

De Waddendijk bij Wierum.

De Waddendijk bij Wierum.

Dat staat in het gebiedsdocument over de 47 kilometer lange dijkversterking tussen Lauwersoog en het buurtschap Koehool bij Tzummarum.