Nog eens achttien miljoen euro coronacompensatie voor Friese gemeenten

Friese gemeenten krijgen nog eens 18,2 miljoen euro coronacompensatie van het rijk. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY .

Het geld komt uit een tweede compensatiepakket van 777 miljoen euro voor gemeenten en provincies dat het ministerie eind augustus aankondigde.

Ruim 400 miljoen euro gaat naar gemeenten en 365 miljoen is bedoeld voor GGD’en en veiligheidsregio’s. De compensatie moet net als een eerder compensatiepakket – Friese gemeenten kregen toen 19 miljoen – de pijn verzachten die gemeenten lijden door corona.

Voorzichtigheid

De gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Leeuwarden tonen zich terughoudend over het compensatiepakket. ,,Het is lastig om nu al uitspraken te doen over de compensatiemaatregelen. We hebben nog geen definitief inzicht in de schade en ook niet in of er nog meer compensatie komt’’, zegt financiën-wethouder Hein Kuiken (PvdA) van Leeuwarden. ,,Je kunt nog niet becijferen of dit voldoende is’’, zegt een woordvoerster van Heerenveen. ,,Dat weten we pas achteraf.’’

Financiën-wethouder Jos Boerland (VVD) van De Fryske Marren is wel stellig: ,,Nee, het is niet genoeg.’’ Hij wijst op het gemeentelijk zwembad Swimfun in Joure, dat door de crisis veel minder bezoekers trekt. In zijn eigen ,,negatiefste scenario’’ is er op dat vlak straks een tekort van 1 miljoen euro. ,,De kosten van het zwembad draaien wel door. Een zwembad is een dure voorziening.’’

Zorgen heeft Boerland daarnaast over de duur van de crisis. Want als die langer duurt, zullen gemeenten opnieuw extra geld nodig hebben. ,,En ik vrees dat het bij het rijk ook een keer ophoudt.’’

Ruim de helft van het bedrag, 9 miljoen euro, wordt door de gemeenten niet per se gezien als coronacompensatie. Voor dat bedrag zouden de gemeenten dit jaar en volgend jaar gekort worden door het rijk, omdat ze groter en efficiënter moesten worden door herindelingen. Door die korting in 2020 en 2021 niet door te voeren, ziet het rijk dat als extra coronategemoetkoming.

Sociale werkbedrijven

Een relatief groot deel van de rest van het geld is bestemd voor exploitatietekorten bij sociale werkbedrijven zoals Empatec. Daarvoor krijgen gemeenten 2,5 miljoen euro.

Ook voor culturele voorzieningen is relatief veel geld beschikbaar: 2,2 miljoen euro. Het gaat om inkomsten die lokale organisaties misten en nog missen uit onder andere kaartverkoop en horeca in de periode van 1 juni tot en met het einde van dit jaar.

Ongeveer 1,5 miljoen euro wordt uitgetrokken voor extra kosten die gemeenten hebben bij het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Dat geld is bestemd om stemlokalen coronaproof te kunnen maken, of voor het huren alternatieve locaties.

Verder is er geld voor extra inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en extra verkeersmaatregelen (1,8 miljoen euro), buurt- en dorpshuizen (560.000), vrijwilligersorganisaties (278.000) en misgelopen belastingen vanwege het ontbreken van terrassen en markten (445.000).

Bijgesteld naar boven

De Friese compensatie uit mei, waarin ook geld zat voor misgelopen parkeer- en toeristenbelasting, was eerder door het rijk becijferd op 17,3 miljoen. Volgens het ministerie is dat opgelopen tot 19 miljoen, omdat er bijvoorbeeld 900.000 euro is bijgekomen voor opvang van kinderen van ouders in een cruciaal beroep. Gemeenten waren verantwoordelijk voor de coördinatie van die opvang.

Volgens wethouder Boerland van De Fryske Marren wordt over het geld voor gemeentelijke zwembaden nog gesproken tussen gemeenten en het rijk.


Ondernemers weten coronapot provincie nog niet te vinden

Ondernemers in de Friese vrijetijdssector weten het voor hen bedoelde coronapotje van de provincie Fryslân nog maar lastig te vinden. De provincie heeft sinds de zomer een speciale subsidiepot voor ondernemers in de horeca, toerisme en recreatieve sector om hen tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor het coronaproof maken van hun onderneming.

Ondernemers kunnen een bonnetje van minimaal 1000 euro en hooguit 1500 euro inleveren bij de provincie voor bijvoorbeeld de aanschaf van spatschermen en beschermingsmateriaal.

Tot dusver heeft de provincie ruim 80.000 euro uitgekeerd aan ondernemers. Er zit ruim 900.000 euro in de pot. Dat betekent dat er nog ruim 90 procent van het beschikbare geld te verdelen is onder bedrijven.

Om ondernemers tegemoet te komen, heeft gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, toerisme) de regeling verlengd tot en met april 2021. Ook is de regeling verruimd. Meer ondernemingen kunnen nu aanspraak maken op het geld. In de eerste ronde waren bijvoorbeeld surfscholen en zeilscholen uitgesloten. Dat hiaat is gedicht.

Daarnaast mogen ondernemers nu drie aanvragen doen, eerst was dat nog één. Voorwaarde is dat ze 50 procent van de kosten vergoed krijgen van de provincie en de andere helft zelf betalen.

Gedeputeerde Fokkens verlengt de regeling om ondernemers in deze ,,onzekere tijd’’ een steuntje in de rug te geven. ,,Ik snap dat niet alle ondernemers al de tijd hebben gehad om zich tot de provincie te wenden. Door de regeling te verruimen en te verlegen, willen we ondernemers tegemoetkomen’’, zegt Fokkens.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus