Provincie Fryslân de baas over de Waddenveren? Eind dit jaar komt er een voorstel

De veerboten van Wagenborg die varen tussen Holwerd en Ameland. FOTO JAN SPOELSTRA

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân komen in december met een voorstel aan Provinciale Staten over de decentralisatie van de Waddenveren naar de vier Friese Waddeneilanden. Dat maakte het bestuursorgaan dinsdagmiddag bekend.

De overdracht van de veerdiensten van Rijk naar provincie is een lang gekoesterde wens. De huidige coalitie streeft een budget-neutrale overdracht na, zo is opgenomen in het bestuursakkoord. In het najaar van 2020 gaf toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan dat het Rijk hiertoe mogelijkheden ziet.

Op dit moment wordt nog onderzocht of en hoe zo’n overdracht een haalbare kaart is. Als de provincie de zeggenschap krijgt over de veerdiensten, dan kunnen onder meer boottijden beter op bus- en treintijden worden afgestemd.

De huidige concessies met de rederijen Wagenborg en Doeksen lopen in 2029 af. In verband met vooral de vaargeulproblemen richting Ameland en de vraag of het huidige type schepen straks nog wel inzetbaar is, is besluitvorming nu al wenselijk . Bij een overdracht blijft het Rijk verantwoordelijk voor de vaargeulen en infrastructuur.

Nieuws

menu