Nog veel chemische stoffen in gezuiverd rioolwater. 'Het is een waarschuwing aan ons allemaal'

Gezuiverd rioolwater bevat nog altijd veel chemische stoffen. Dat bevestigt nieuw onderzoek van Wetterskip Fryslân.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Het waterschap ziet een verhoging ten opzichte van een eerdere screening in 2012-2014. Omdat de onderzoekmethodes sterk zijn verbeterd, is onduidelijk of het probleem toeneemt.