Nog altijd onrust vanwege bomenkap Franeker Dreeslaantje

Op 17 juli houdt de gemeente Waadhoeke een gespreksavond over het Dreeslaantje in Franeker. De actiegroep die de voorgenomen bomenkap in dit laantje tegen wil houden, is er niet gerust op.

Het draait allemaal om de inrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis met grenzend aan de nieuwe raadszaal het Dreeslaantje. Om die raadszaal beter zichtbaar te maken, zouden bomen gekapt moeten worden. Dit was tegen het zere been van veel Franekers. Er werd een werkgroep Dreeslaantje opgericht, inmiddels omgedoopt tot actiegroep, die in 2,5 dag 1155 handtekeningen ophaalde.

Het college besloot daarop een nieuwe procedure te starten om plannen te bedenken die wel draagvlak hebben onder de bevolking. Daarvoor is onder andere de gespreksavond op 17 juli bedoeld. Iedereen is daar welkom. De uitkomsten van de avond worden meegenomen naar een werkgroep die een nieuw ontwerp voor de westkant van het gemeentehuis gaat maken. De plannen aan de oostkant gaan door zoals al was vastgesteld. Dit betekent onder andere dat het modderige, onverharde parkeerterrein verhard wordt. Deze werkzaamheden starten rond de bouwvak.

Pijn zit bij samenstelling

Bij de samenstelling van de werkgroep zit de pijn, meldt Margreet van Vossen namens de actiegroep Dreeslaantje. Het college wil een groep van maximaal tien deelnemers en denkt daarbij aan twee omwonenden, vier inwoners van Franeker en vier van buiten de stad. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden. Is er te veel aanmelding, dan wordt er geloot.

De actiegroep zou het liefst rechtstreeks met één of twee personen vertegenwoordigd zijn. Nu lopen de beschermers van de oude trambaan die het Dreeslaantje vroeger was de kans uitgeloot te worden. ,,De kans is groot dat wij als vertegenwoordigers van vele betrokken Franekers geen inspraak in de nieuwe plannen hebben.’’ Als de gemeente betrokken burgers wil, dan begrijpt de actiegroep niet waarom ze niet direct zitting mag nemen in de werkgroep.

De VVD wierp deze vraag ook op in de afgelopen raadsvergadering. Volgens wethouder Jan Dijkstra is hiervoor gekozen om tot een breed gedragen plan te komen.

Nieuws

menu