Noardeast-Fryslân krijgt Friese plaatsnamen

FOTO NIELS WESTRA

Noardeast-Fryslân voert Friese plaatsnamen in. Een nieuwe beleidsnota wilde de situatie aanvankelijk houden zoals hij is; onder aanvoering van de FNP draagt een raadsmeerderheid de gemeente alsnog op om de Friese plaatsnamen bovenaan de komborden te zetten.

Noardeast is vorig jaar ontstaan als samensmelting van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Die drie gemeenten voerden alledrie een ander beleid op het gebied van plaatsnamen. In Ferwerderadiel waren de plaatsnamen Friestalig, in de andere twee gemeenten Nederlandstalig.

Donderdagavond besprak de gemeenteraad in Kollum de nota Fries taalbeleid, waarin de gemeente aan de raad voorlegt wat er met het Fries gebeuren moet in de openbare ruimte, het onderwijs, het bedrijfsleven en de eigen gemeentelijke organisatie.

Over plaatsnamen staat in het nieuwe plan het volgende: ,,Troch de weryndieling is der yn de gemeente Noardeast-Fryslân in situaasje ûntstien mei ferskillende plaknamme-oantsjuttingen op de buorden. Dizze ferskillen jouwe goed it ferskaat oan talen (en dêrmei de meartaligens) oan fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Mochten der doarpen wêze dy’t sels foar in Fryske namme of plaknamme yn streektaal kieze wolle dan sil it kolleezje iepen stean foar de útfiering dêrfan.’’

Dat gaat de FNP niet ver genoeg, maakte Aant-Jelle Soepboer met een amendement duidelijk. Dat amendement werd meteen al door een krappe raadsmeerderheid gesteund, staande de vergadering kwamen daar meer fracties bij. Uiteindelijk werd de FNP-aanpassing unaniem aangenomen. ,,Het is de hoogste tijd dat het gebeurt’’, stelde ALL-raadslid Cootje Klinkenberg.

Dorpen die liever een niet-Friese plaatsnaam bovenaan het kombord hebben staan, kunnen dat bij de gemeente aangeven. De komborden worden overigens pas vervangen zodra ze aan vervanging toe zijn. Dat kan in sommige gevallen nog best even duren.

Nieuws

menu