Noardeast-Fryslân in de weer met natuur: werkgroep Twirre opgericht

Boeren, burgers en ondernemers in Noardeast-Fryslân hebben een werkgroep opgericht om plannen te maken voor meer biodiversiteit in de gemeente.

De werkgroep, genaamd Twirre, belegt volgende week woensdagavond een eerste bijeenkomst in de Theaterkerk in Nes.

Het idee is dat niet alleen boeren kunnen en moeten opdraaien voor meer flora en flora, maar dat ook burgers de handen uit de mouwen kunnen steken. ,,Voor een mooiere en sterkere natuur moeten we niet wachten op initiatieven van overheden of derden, maar een ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Alle kleine stapjes helpen”, aldus Twirre, waarin onder meer de ondernemers Wini Weidenaar en Ank Bijlsma en de agrariërs Hans Kroodsma en Klaaske de Groot zitting hebben.

Inspirerende voorbeelden

In het eerste deel van de bijeenkomst presenteren inwoners enkele inspirerende voorbeelden. Zo deelt Anja Haga uit Dokkum, nummer twee op de lijst voor de ChristenUnie bij de Europese verkiezingen, haar ervaringen om plasticvrij te leven. Hessel Jan Sinnige vertelt over de vliegende start van de ambachtelijke zuivel- en ijswinkel in hartje Dokkum.

Daarna vindt er een inventarisatie plaats van ‘huiswerkopdrachten’ waarmee een ieder zelf aan de slag kan. Te denken valt aan het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, aan het inzaaien van bermen en tuinen met bloemen, aan een middag zwerfvuil oprapen of een bezoek brengen aan een boer die veel aan natuurbeheer doet. In een volgende bijeenkomst zullen ter inspiratie de ervaringen gedeeld worden. Er vindt een beginmeting plaats in het gebied om te kijken of de plannen effect hebben.

Op initiatief van provincie

De werkgroep is er gekomen op initiatief van de provincie Fryslân. ,,We attenderen gemeenten er op”, verklaart projectleider Wim Hiemstra, ,,dat ze via de nieuwe Omgevingsvisie, die ze moeten maken ter vervanging van de bestemmingsplannen buitengebied, volop mogelijkheden hebben om burgerinitiatieven te betrekken bij beleid. De gemeenteraad bepaalt de doelen, waarna burgers de gelegenheid krijgen ideeën aan te dragen voor de invulling. Zodoende creëer je meer draagvlak en beleid dat beklijft.”

Het is de bedoeling dat ook in andere gemeenten soortgelijke werkgroepen aan de slag gaan met meer biodiversiteit in de regio.

Nieuws

menu