Nieuws uit Friesland van 24 en 25 december | Muzikanten uit Burgum beschoten & Bijna zeventigduizend euro voor actie Oekraïne

Nieuws uit Friesland van 24 en 25 december.

Het Burgumer korps Legato is met buks beschoten tijdens kerstnacht. De inzamelingsactie van de LC en DvhN heeft al meer dan 69 duizend euro opgebracht. Dat en meer in ons overzicht van het nieuws van de afgelopen 48 uur.

Muzikanten van Legato uit Burgum met buks beschoten tijdens kerstnacht

Ze waren net aan het laatste nummer begonnen - We wish you a merry Christmas - toen muzikanten van Legato uit Burgum in de kerstnacht beschoten werden met een buks .

Tussenstand actie Oekraïne: bijna zeventigduizend euro gedoneerd

De actie voor de mensen in Oekraïne van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden heeft rond het avonduur al meer dan 69 duizend euro opgebracht. Zaterdagavond werd de grens van 50 duizend euro doorbroken.

RUG werkt aan tussenoplossing voor vacante leerstoel Fries

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) komt naar verwachting begin volgend jaar met een concreet plan om de vacante leerstoel Fries te compenseren. Daarbij zal samenwerking met de Fryske Akademy en NHL Stenden worden geïntensiveerd.

Een opvolger voor oud-hoogleraar Goffe Jensma, die in oktober met emeritaat ging, zit er evenwel niet in. Eerder dit jaar stelde een benoemingsadviescommissie van de RUG unaniem vast dat daarvoor momenteel binnen de frisistiek geen geschikte kandidaat te vinden is.

In Mantgum deed een nieuwbouwplan de gemoederen hoog oplaaien

Een uitbreidingsplan voor twaalf woningen aan de rand van het dorp bracht Mantgum de afgelopen jaren in rep en roer . De initiatiefnemers hielden intussen het hoofd koel en oefenden zich in het bewaren van de rust. Het was veel eh, schakelen’’, zegt Elmer de Wit, bestuursvoorzitter van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

In Raard werd na het oudjaarsongeluk nooit meer vuur gemaakt

Raard, sjiek terpdorp waar François Haverschmidt preekte en zelfs een oud-minister van Buitenlandse Zaken begraven ligt. Maar ook het dorp van het oudjaarsnachtongeluk, een uur na het uitzwaaien van 2012.

Zestien gewonden, één dode. Tjibbe Klaas Veenema liet het leven toen hij bij het kijken naar het traditionele vreugdevuur werd aangereden. Dat is nu tien jaar geleden, maar nog altijd zijn de gevolgen van het ongeluk merkbaar. ‘It doarp sil nea mear itselde wurde.’

Skûtsjeman Raymond Dijkstra uit Grou moet 18 jaar ‘zitten’

Een zeiltocht met een catamaran vol cocaïne maakte dat skûtsjeman Raymond Dijkstra achttien jaar achter de tralies belandde . De Grouster zit vast, maar zeilt in zijn hoofd naar buiten met een revolutionair toekomstplan voor het skûtsjewedstrijdzeilen.

Dik drie jaar zat hij opgesloten in vier verschillende Engelse gevangenissen. Daarna volgde uitlevering naar Nederland en sindsdien zit hij vast in Lelystad. ,,Ik bin sa bliid dat ik hjir bin. Tichter by myn famylje, ik kin my útdrukke yn myn eigen taal en ik kin goede stappen meitsje yn de ûntwikkeling fan mysels.”

Verder in het nieuws

* De koning hield zijn jaarlijkse kersttoespraak. Lees de volledige tekst hier terug .

* Twee megaprojecten van 48 miljoen euro, hoe houdt Heerenveen daar grip op? ‘ Juist bij een parkeergarage zijn er risico’s.

* Martijn Krabbé duikt op met cheques in Steggerda, zes adressen winnen samen miljoen euro: ‘ U mag hier nog wel eens terugkomen .’

Tip van de redactie

* Jeroen Boersma (27) uit Harich filmt zijn dagelijkse leven vanuit ijskoude Verenigde Staten: ‘ Gevoelstemperatuur is hier -32 graden .’

* Sake Hijlkema uit Leeuwarden zingt op laatste dag Serious Request emotioneel duet met dochter en dj Sophie : ‘Hou veel van jullie.’

* Ga terug in de tijd met Films van Toen: Bekijk hier een video over hoe vroeger kerst gevierd werd

Nieuws

menu