Zo probeert architect Nynke-Rixt Jukema het voormalig waterleidingterrein bij Leeuwarden op bijzondere wijze nieuw leven in te blazen. 'Wy sjogge dit as libbenswurk'

Met een nieuwe watertoren, uitvinderswoningen en een werkplaats wil architect Nynke-Rixt Jukema een voormalig waterleidingterrein bij Leeuwarden nieuw leven inblazen. ,,Us libbenswurk’’, zegt ze.

Nynke-Rixt Jukema bij het voormalige pompstation bij Goutum.

Nynke-Rixt Jukema bij het voormalige pompstation bij Goutum. FOTO JACOB VAN ESSEN

,,Ik moat der net ynfalle’’, zegt Nynke-Rixt Jukema (Zwarte Haan, 1979) en klimt behendig op een opbouw op een heuveltje. Een gemetseld blok, afgedekt met een betonlaag. In het midden een metalen deksel, als van een grote waterput. Met moeite trekt ze dat open. Binnen echoot het. Het ruikt naar kelders en oud water.