Nieuwe tegenvaller: pas eind juni extra geld bruine vloot

Schipper Jerke van As van de Nil Desperandum in Leeuwarden wacht al maanden op zijn steungeld en is de wanhoop nabij. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De toegezegde extra 15 miljoen voor de bruine vloot wordt niet dit voorjaar uitgekeerd, maar pas eind juni. ,,Zeer, zeer teleurstellend’’, reageert VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries.

De Vries kwam eind januari in de Tweede Kamer hard in botsing met verantwoordelijk staatsecretaris Mona Keijzer (CDA). Het geld ligt al zes maanden op de plank en de schippers hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Keijzer beloofde voor half februari helderheid, maar meldt vandaag dat de regeling pas aan het einde van het tweede kwartaal gereed is. De VVD trekt middels schriftelijke Kamervragen opnieuw ten strijde.

Volgens de staatssecretaris is het allemaal erg ingewikkeld. Ze wijst erop dat de schippers voorlopig een beroep kunnen doen op de bestaande regelingen. Maar die bieden weinig soelaas; zo betalen de eigenaren van historische zeilschepen geen huur, terwijl hun vaste lasten wél hoog zijn. Schepen moeten worden onderhouden en gekeurd en afschrijvingen betaald.

Keijzer schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er ,,ons inziens al veel steun voor deze sector beschikbaar is, zodat de ergste nood eraf is’’. Door de recente uitbreiding van steunpakketten kunnen de schippers meer geld terugvragen via de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Ook starters, scheepseigenaren die na 30 september 2019 zijn begonnen, kunnen binnenkort een beroep doen op deze regeling.

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt evenwel dat het opnieuw een lastige zomer wordt voor de bruine vloot. Net als vorig jaar zullen de ondernemers vanwege de coronamaatregelen minder gasten mogen meenemen op hun schip. Dat ondermijnt hun verdienmodel.

Nieuws

menu