Nieuwe stichting: staat moet mensenrechten in verpleeghuizen waarborgen

Zorginstellingen voeren volgens de stichting een zeer uiteenlopend coronabeleid. FOTO PIXABAY

De nieuwe stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) vindt dat de rechten van mensen in zorginstellingen worden geschonden en roept de Nederlandse Staat en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op om daar een eind aan te maken.

Zorginstellingen voeren volgens de stichting een zeer uiteenlopend coronabeleid. ,,Dit leidt tot ongelijke behandeling en soms zelfs schending van mensenrechten van senioren’’, schrijft de stichting in een persbericht. ,,SOVIDZ eist dat de Staat der Nederlanden en de IGJ hun verantwoordelijkheid nemen en de handhaving garanderen van mensenrechten van bewoners van zorginstellingen.’’

Eigen ervaring

Uit eigen ervaring weet SOVIDZ-voorzitter Berber Bijma uit Franeker hoe pijnlijk het kan zijn voor bewoners als ze in hun vrijheden worden beperkt. ,,Ik bin gjin lyts bêrn’’, zei haar vader, de 90-jarige Bartele Bijma, over de beperkingen die hem en andere bewoners van woonzorgcentrtum Foswert in Ferwerd werden opgelegd. ,,Hy mocht bygelyks net allinnich nei buten. Alle doaren sieten op slot, wylst hy totaal net dementearend is en hiel goed begrypt dat hy ôfstân hâlde moat. Allinnich ûnder begelieding fan in suster mocht hy efkes yn de binnentún rinne. Sunt foariche wike wurdt it gedoogd dat hy efkes om it soarchsintrum rint. Dan fielt hy him een frij man.’’

Mede namens zestig andere familieleden van bewoners stuurde ze een brief aan het bestuur waarin ze aandrong op versoepeling van de regels. Bijma vermoedt dat dat wel enig effect heeft gehad.

Veel senioren zitten volgens de nieuwe stichting nog steeds achter slot en grendel, terwijl anderen alweer naar buiten mogen en bezoek mogen ontvangen. ,,Het blijft onduidelijk waarom de ene zorginstelling volop gebruik maakt van de ruimte die het Outbreak Management Team heeft geboden en de daarop gebaseerde Handreiking die branchevereniging ActiZ heeft gepubliceerd’’, schrijft de stichting, ,,terwijl de andere instelling kiest voor een dichte deur. Dat bewoners en familie elkaar drie maanden niet hebben kunnen zien, leidt tot hartverscheurende verhalen en beelden van senioren achter ramen en hekken. Senioren missen hun familie en kwijnen weg.’’

Bewegingsvrijheid

De stichting wil eenduidige maatregelen over bezoek, bewegingsvrijheid en sociale contacten in zorginstellingen. ,,Minister Hugo de Jonge moet minimale normen opstellen over de persoonsgerichte zorg en bewegingsvrijheid ten tijde van een pandemie en lockdown.’’ Ook adviseert de stichting de minister een spoedloket te openen waar de bezoekregelingen moetenworden gemeld, zodat kan worden beoordeeld of de regeling noodzakelijk en proportioneel is. Daarnaast roept SOVIDZ de Inspectie (IGJ) op om prioriteit te geven aan de klachten en meldingen over de preventieve COVID-maatregelen in de verschillende ouderenzorginstellingen.

Het bestuur van SOVIDZ weet zich gesteund door Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht. Ook heeft stichting advocaat Jan-Koen Sluijs in de arm genomen om de Staat en de IGJ aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Nieuws

menu