Te weinig drinkwater? Deze gebieden in Friesland worden achter de hand gehouden

Vier nieuwe gebieden in Friesland worden achter de hand gehouden voor toekomstige drinkwaterwinning. Ze moeten daarom vrij blijven van gaswinning en geothermie.

Vitens-medewerker Jan Jager bij een nieuwe waterput in Spannenburg (2021).

Vitens-medewerker Jan Jager bij een nieuwe waterput in Spannenburg (2021). FOTO MARCO KEYZER

Met die maatregel willen provincie en waterwinner Vitens inspelen op de stijgende vraag naar drinkwater én de dreigende verzilting van huidige waterputten. Onder meer door bevolkingsgroei, droogte en groei van de landbouw en zuivelindustrie nam de drinkwaterbehoefte in Friesland de afgelopen jaren snel toe.