Nieuwe mosselbanken in Waddenzee doen het goed

MOsselbank op het schiermonnikoog. Foto: Jan de Vries

Twee mosselbanken die in 2018 in de Waddenzee werden aangetroffen doen het goed. Dat is volgens de onderzoekers belangrijk, want nieuwe mosselbanken zijn de eerste vijf jaar kwetsbaar en kunnen weer verdwijnen. Dat meldt Wageningen Marine Research.

Na de eerste vijf jaar nemen de overlevingskansen sterk toe. De mosselbanken zijn belangrijk voor bodemdieren die er leven. Ook gebruiken vogelsoorten als de scholekster de banken als voedselbron. Daarnaast filteren mosselbanken water.

De droogvallende mosselbanken bestaan uit een grote hoeveelheid mosselen en oesters. Deze zijn begroeid met zeepokken, macro-algen en andere zeedieren. De banken kunnen tot meer dan een meter hoog worden.

Wageningen Marine Research, onderdeel van Wageningen University en Research, bestudeert sinds 1995 de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt onderzocht welke eigenschappen het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen.

De ontwikkeling van deze recent gevormde banken wordt de komende jaren verder gevolgd

Nieuws

menu