Nieuwe Dobbe verbindt Anjum

Inwoners van Anjum kwamen gisteren massaal kijken naar hun nieuwe dorpscentrum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Alle plannen om een nieuw dorpscentrum te bouwen, leken te mislukken. Maar toen was daar de NAM. Gisteren opende Anjum de nieuwe mfa De Dobbe.

Het heeft wel tien jaar aan voorbereidingen gekost, zegt Sjouke Faber, oud-voorzitter van Plaatselijk Belang en de laatste jaren voorzitter van de stichting multi-functionele accommodatie De Dobbe. Trots is hij en tevreden. Want wat er nu staat, dat was zonder de Nederlandse Aardolie Maatschappij nooit gelukt.

Nieuw kantoor

,,Wy wienen al jierren dwaande, en it soe hast wêze yn gearwurking mei de wenningkorporaasje. En doe kaam de krisis en kaam alles wer stil te lizzen’’, aldus Faber. Maar het dorp had geluk want de NAM, die even buiten het dorp een boorlocatie had, zocht een nieuw kantoor.

,,De NAM seach dat se it yn Grinslân net goed dienen en se woenen hjir tichter nei de minsken ta. Mear gearwurkje mei de minsken en der tuskenyn sitte’’, zegt Faber. Het oog viel op de oude Dobbe en de lege panden van de supermarkt middenin het dorp.

'Wy hawwe it mei syn allen dien. It bynt de mienskip'

Voor dik 7,5 miljoen euro werd er gesloopt en gebouwd en nu staat er een mfa met een kantoorgebouw van de NAM er aan vast, ruimte voor de thuiszorg, de fysiotherapeut, een kleine bibliotheek, een kinderopvang en de PKN-kerk. Daarvoor werd het gebouw van de oude gereformeerde kerk gebruikt. De oude kerkzaal werd in twee delen gesplitst: het ene is de kerkzaal, het andere de kinderopvang.

Vrijwilligers

Het geld voor dat alles kwam voor tweederde van de NAM en voor de rest uit eigen bijdragen en renteloze leningen ter waarde van 100.000 euro van eigen inwoners en uit subsidies en fondsen. Bovendien stak Anjum zelf de handen uit de mouwen in de vorm van zelfwerkzaamheid. Meer dan honderd vrijwilligers waren betrokken bij de bouw en de inrichting. Zo maakten ze onder andere van de oude kerkbanken nieuwe tafels en gebruikten ze dat hout voor de barbekleding.

Sjouke Faber en ook de nieuwe voorzitter Geerard Brouwer, zijn dik tevreden. Faber: ,,Wy hawwe it mei syn allen dien. It bynt de mienskip. Boppedat is it in opstekker foar it doarp want wy hawwe no wer prachtige foarsjennings. En wy merke it goed. Hjir is gjin leechstand mear. Fan in krimpdoarp binne wy groeikearn wurden.’’

Nieuws

menu