Nieuw snelfietspad Ureterp: snelheid omlaag

Het viaduct van de Hegebrechtsterleane over de A7: slechts een witte streep scheidt auto’s en fietsers. FOTO JILMER POSTMA

Om veilig – en snel – fietsen tussen Drachten en Ureterp mogelijk te maken moet de maximumsnelheid op de Hegebrechsterleane naar beneden.

De weg die beide plaatsen verbindt moet veiliger worden, vinden Smallingerland en Opsterland. De gemeenten willen de maximumsnelheid terugbrengen van 80 naar 60 kilometer per uur. Tegelijk kan het geplande snelfietspad de situatie voor fietsers verbeteren.

Het rijk heeft maximaal 800.000 euro toegezegd voor de snelfietsroute tussen Drachten en Ureterp, op voorwaarde dat de regio hetzelfde bedrag investeert. Als Smallingerland en Opsterland samen acht ton opbrengen, is de financiering rond. Nog onbekend is hoe dit bedrag verdeeld wordt. Beide gemeenteraden moeten nog beslissen.

Veelgebruikte route

De Hegebrechsterleane is een belangrijke fietsroute voor jongeren uit Ureterp en het achterliggende gebied naar de middelbare scholen in Drachten. Nu ligt er aan beide zijden van de 80 kilometerweg een eenrichtingsfietspad, maar die is te smal. Dat geldt ook voor de berm tussen de fietspaden en de autoweg.

De aanleg van één breed fietspad aan een enkele zijde van de weg kan de veiligheid en doorstroom verbeteren. Dit zou ook de bedoeling zijn voor de situatie op het viaduct over snelweg A7. Daar is zo weinig ruimte dat fietsers en auto’s nu slechts door een witte streep gescheiden worden. De gemeenten overleggen met Rijkswaterstaat, eigenaar van het viaduct, wat hier de beste oplossing is.

Een klein deel van de weg valt onder de provincie. Die heeft al geld toegezegd.

Nieuws

Meest gelezen