Nieuw plan sluit kap bomen Franeker Dreeslaantje niet uit

Boos zijn ze en 1155 burgers met hen: Gerdien Vlieger, Margreet van Vossen en Laura van Twillert staan pal voor de bomen (l) naast de witte raadszaal. FOTO SIMON BLEEKER

Van te voren vastleggen dat geen enkele boom gekapt wordt in het Dreeslaantje in Franeker is niet verstandig, vindt wethouder Jan Dijkstra.

Uitsluiten dat in een nieuw plan voor de omgeving van het gemeentehuis in Franeker bomen gekapt moeten worden, is de VVD gisteravond niet gelukt. Hun motie om af te zien van bomenkap in het Dreeslaantje kreeg onvoldoende steun. Alleen Gemeentebelangen en de ChristenUnie waren voor.

FNP, CDA en SAM stemden tegen. Zij vinden de toezegging van wethouder Jan Dijkstra voldoende dat het college in gesprek gaat met omwonenden en belangstellenden over het nieuwe plan. Dat nieuwe plan zegde het college toe nadat er in Franeker grote onrust is ontstaan over de toekomst van het Dreeslaantje. ,,Een belangrijk stuk cultuur en historie van Franeker’’, aldus inspreekster Laura van Twillert. ,,Dêr binne wy net dôf foar’’, reageerde Dijkstra.

Van Twillert wees erop dat binnen Waadhoeke structureel afbraak van groen is. Het Franeker bos, dat tegenwoordig Franeker struikje wordt genoemd, is daar een voorbeeld van, evenals de kap van bomen langs de grotere wegen. Op sociale media ontstond daarom een ware storm toen bleek dat er ook groen aan het Dreeslaantje moest verdwijnen. Tegenstanders leverden gisteren 1155 handtekeningen in, die in 2,5 dag verzameld waren.

Nieuws

menu