Nieuw oefengebied straaljagers boven Noordzee door crisis vertraagd

De aankomst van de eerste F-35 op Vliegbasis Leeuwarden, in 2016. Foto: Catrinus van der Veen

De aanwijzing van nieuwe grenzen voor een groot militair oefengebied voor straaljagers boven de Noordzee is vertraagd.

De coronacrisis gooit roet in het eten. Aanvankelijk zou er dit najaar een ontwerp-voorkeursbeslissing liggen. Dat schuift een jaar op, meldt het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat in de begrotingsstukken voor volgend jaar.

Het nieuwe oefengebied in het noordoosten boven de Noordzee moet Defensie meer ruimte bieden om te oefenen met de F-35’s van Vliegbasis Leeuwarden. De aanwijzing is onderdeel van een groter plan voor de luchtruimherziening boven Nederland.

Het plan heeft raakvlakken met de voorbereidingen van Lelystad Airport. In 2021, zo schrijft het ministerie, start de planuitwerkingsfase en wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een concreet ontwerp. ,,Mede door COVID-19 is dat besluit vertraagd.’’

Nederland is al enige tijd in gesprek met Duitsland om het militaire oefengebied boven de Noordzee te delen. ,,Het doel is om uiterlijk 2023 verbeteringen te realiseren en een roadmap te ontwikkelen voor de periode tot 2035.’’

Voor de presentatie van een voorkeursbeslissing moeten de voors en tegens, onder meer voor het milieu, op een rijtje worden gezet. Nederland krijgt de komende jaren 46 F-35’s. De piloten van Defensie hebben ruimte nodig om te oefenen.

De geluidshindercommissie van Vliegbasis Leeuwarden is bevreesd voor meer geluidsoverlast, bleek al eerder. Defensie is boven land aan strenge geluidscontouren gebonden. Die mogen niet worden overschreven.

Nieuws

menu