Nieuw initiatief om te investeren in weidevogels

Afgelopen zaterdag werden de eerste twee obligaties door Murk Nijdam overhandigd aan Rients en Selma de Boer uit Easterein. Zij kregen deze waardepapieren cadeau van hun ouders. EIGEN FOTO

De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is een nieuw initiatief gestart om te investeren in weidevogels. Sinds kort kan dat via obligaties van de stichting.

De eeuwigdurende obligaties hebben een waarde van 500 euro per stuk, ze worden dus niet afgelost maar de bezitter krijgt jaarlijks wel een rentevergoeding van 1 procent uitgekeerd. Met deze obligatielening wil ANF meer agrarische grond in de provincie aankopen waar weidevogels kansrijk zijn.

De stichting is al meer dan een jaar bezig om meer mensen te bereiken. Met de twee publieksacties ‘vierkant achter de weidevogels’ en ‘bouwen aan Gruttoland’, in samenwerking met NDC Mediagroep, zijn 4500 mensen bereikt. Door alle acties is nu ruim 130.000 m2 gerealiseerd. 3,2 hectare is inmiddels in eigendom overgedragen aan ANF, binnenkort volgt 9,5 hectare

Nieuws

menu