Nieuw gebouw voor Tjalling Koopmans in Hurdegaryp

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp verhuist naar een nieuw gebouw aan de Reidroas. De school heeft een stuk grond aangekocht, dichtbij het station.

Sinds 2013 zit de middelbare school in tijdelijke huisvesting aan de Easter Omwei en die plek is tot uiterlijk 2020 beschikbaar. De gemeente was betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe locatie.

Er is een bestemmingsplanwijziging nodig en het verzoek daartoe is gedaan, meldt schoolleider Suzan Polet. Het streven is om in 2019 over te gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland