Niet alleen lezen is probleem laaggeletterde, het gaat om basisvaardigheden

Om mee te kunnen doen in de samenleving, hebben laaggeletterden meer basisvaardigheden nodig dan enkel lezen en schrijven. In de aanpak van laaggeletterdheid moet meer aandacht komen voor digitale, financiële en sociale kennis.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Dat bepleit het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in het rapport ‘Laaggeletterdheid tegen het licht’. Het gaat om een onderzoek naar aannames rondom dit thema. Uit gesprekken met experts en literatuuronderzoek bleek dat beleid rond laaggeletterdheid vaak op veronderstellingen is gebaseerd, die lang niet altijd kloppen.

Nieuws

menu