Niet alleen grote winkels, maar ook buurtsupers zijn zo nu en dan aan verbouwing toe

De afgelopen drie dagen werd ook de dorpssuper Alles ûnder ien dak van Eastermar verbouwd.

Niet alleen de Albert Heijn XL was toe aan een verbouwing. De afgelopen drie dagen werd ook de dorpssuper Alles ûnder ien dak van Eastermar verbouwd. Terwijl de winkel dicht was, is er ongeveer 20 meter aan nieuwe koelingen geïnstalleerd. In de afgeschreven apparaten zaten geen deurtjes, waardoor ze eigenlijk de hele zaak koelden. De gloednieuwe machines leveren 30 tot 40 procent energiebesparing op, zegt eigenaar Sjouke Wijnsma (60).

Zijn supermarkt is met 210 vierkante meter en één kassa een kleintje, maar het aantal producten ligt rond de vijfduizend. Qua prijzen zit hij op het niveau van de Poiesz, zegt Wijnsma. Over klandizie heeft hij niet te klagen, met ’s winters 180 tot 200 klanten per dag en ’s zomers – als er toeristen zijn – wel 300 of meer. Maar de hoofdreden waarom de supermarkt zich staande weet te houden is het feit dat er geen kosten zijn voor personeel.

'Wy ha net genôch wurk.'

Wijnsma zelf werkt zes dagen per week van half zeven ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. Zijn vrouw Sippie zit ’s middags van één tot drie achter de kassa. Maar naast hen tweeën werken er meerdere vrijwilligers en mensen met een persoonsgebonden budget in de winkel. Het gaat bijvoorbeeld om gepensioneerde Eastermarders die graag iets om handen willen hebben. Een vrijwilligersbaan in de supermarkt is zo gewild dat er een wachtlijst is. ,,Wy ha net genôch wurk.’’

Het leven als supermarkteigenaar vindt hij hartstikke mooi. ,,It is hurd wurkjen, mar ik swit net.’’ Hij is ook niet van plan met pensioen te gaan. ,,Ik haw fierder ek gjin hobby’s, dus wat sil ik de hiele dei? Ik haw altyd sein dat ik wol oant myn tachtichste troch wol.’’ En als hij er ooit toch mee ophoudt, dan neemt dochter Tjitske de winkel over.

Lees ook: Neem hier alvast een kijkje in de vernieuwde Albert Heijn XL die woensdag weer opengaat