Niemand weet hoeveel huizen gevaar lopen door de bodemdaling in de veenweiden

Hoeveel huizen lopen gevaar door de bodemdaling in de veenweiden? Veel eigenaren hebben geen benul. En overheden weten het ook niet.

In de veenweide staat de afvoer van water voorop. Op droger land groeit meer gras en de boer kan er beter uit de voeten met zwaardere machines.

In de veenweide staat de afvoer van water voorop. Op droger land groeit meer gras en de boer kan er beter uit de voeten met zwaardere machines. Foto: niels de vries

In 2017 rekende Wetterskip Fryslân in een bureaustudie uit dat 3500 tot 7000 huizen een risico lopen op funderingsproblemen. Hoewel deze getallen geregeld opduiken, illustreren ze vooral dat er weinig bekend is. Grootschalig onderzoek is nooit gedaan, zei projectmanager Theunis Osinga woensdag tijdens een online voorlichtingssessie over het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030.

Nieuws

menu