Hoe moet je verzilting tegengaan? Met slim watermanagement kunnen boeren in Nederland al heel ver komen

Wereldwijd gaat jaarlijks 1,5 procent van de landbouwgronden verloren door verzilting, maar de kustregio’s in Nederland kunnen deze verzouting van water en bodem goed pareren.

Het rooien van pootaardappelen bij Oosterbierum. Met slim watermanagement kunnen boeren verzilting buiten de deur houden en dit hoogrenderende gewas blijven telen.

Het rooien van pootaardappelen bij Oosterbierum. Met slim watermanagement kunnen boeren verzilting buiten de deur houden en dit hoogrenderende gewas blijven telen. Foto LC

Dat verklaarde Perry de Louw van technologie-instituut Deltares donderdagmiddag in Leeuwarden bij de oprichting van het Kenniscentrum Verziltingsvraagstukken.