Nederland doet samen met Duitsland onderzoek naar containerverlies op zee

Schaalmodellen van groot containerschip. FOTO MARIN

Nederland doet samen met Duitsland vervolgonderzoek naar het voorkomen van containerverlies op zee.

Onderzoeksinstituut Marin voert dat uit. Het onderzoek richt zich nadrukkelijk ook op de feeders, kleinere containerschepen tot 170 meter. Feeders blijken gevoelig voor massief zeewater dat zijwaarts tegen de schepen slaat, het zogenoemde groenwater. Containers kunnen dan relatief eenvoudig uit balans raken en overboord slaan.

Na het grote ongeluk met de MSC Zoe, dat begin 2019 342 containers verloor boven de Waddeneilanden, raakte de kleinere feeder Raama een maand later 7 containers kwijt boven de Wadden. Beide incidenten versterkten de roep voor een afsluiting van de ondiepe zuidelijke vaarroute die het dichtste bij de eilanden ligt.

Nederland is momenteel met Duitsland in overleg over het gezamenlijke onderzoeksprogramma dat Marin opzet, zei Inframinister Cora van Nieuwenhuizen donderdag in de Tweede Kamer. ,,We hebben de samenwerking gezocht.’’

De Kustwacht geeft sinds afgelopen maand dringende adviezen aan kapiteins van grote containerschepen én feeders om de route bij ruig weer te mijden. Duitsland doet dat andersom voor schepen die vanuit het Duitse water westwaarts varen. Tot een verbod wil het niet komen. Duitsland en Denemarken zijn daar tegen.

Volgens de minister worden de aanwijzingen goed opgevolgd. Ze bekijkt inmiddels of de Kustwacht ook aan verkeersbegeleiding kan doen. Maar, waarschuwde ze in navolging van Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid: ,,Je zult een ongeluk nooit helemaal kunnen uitsluiten’’.

De minister is verder in gesprek met het Verbond van Verzekeraars. Onder anderen Wytske Postma (CDA), Rutger Schonis (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) zien daar een deel van de oplossing. Als verzekeraars niet alleen de waarde van de scheepsgoederen meenemen in de polisvoorwaarden maar ook de kosten van opruimacties is dat een extra stok achter de deur voor rederijen om veilige vaarroutes te kiezen. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk sprak van ,,een belangrijke maas die we willen dichten’’.

De eigenaar van de MSC Zoe heeft nog altijd niet alle opruimkosten betaald. Van Nieuwenhuizen verwacht komend voorjaar een akkoord over de instelling van een schadefonds. ,,De eindstreep lijkt in zicht.’’ Ze beloofde de Tweede Kamer dat ze daarna afreist naar de Waddeneilanden om in gesprek te gaan met bewoners en andere betrokkenen. Van Dijk: ,,Het kan morgen weer gebeuren. De Waddenbewoners zijn echt ongerust.’’

Nieuws

menu