Natuurorganisaties furieus over plan van minister Wiebes om stroomkabel door Waddengebied te laten lopen

Natuurorganisaties zijn furieus over het plan van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om een dikke stroomkabel door het Waddengebied te laten lopen.

Het wad.

Het wad.

Ze hebben een brief op poten gestuurd naar drie ministeries, de Tweede Kamer én Europees commissaris Frans Timmermans. De laatste moet als hoeder van de Green Deal waken over het Werelderfgoed, stellen de organisaties in hun brief. Ze vinden dat de economie het wederom wint van de natuur.

In juni stuurden de provinciale besturen van Fryslân en Groningen hun voorkeursvariant naar Den Haag; een traject oostelijk richting de Eemshaven. De risico’s voor het Waddengebied zijn bij deze variant het geringst, net als ingrepen in waardevolle landbouwgrond. Tennet en het ministerie van EZ hebben deze variant afgeschoten. De aanleg is te duur en te complex.

Gebiedsfonds

Provincies en gemeenten gaan morrend akkoord met een westelijker route, mits er miljoenen op het kleed komen voor compensatie van landbouw en natuur. In een recente brief aan het ministerie spreken ze van een gebiedsfonds van liefst 75 miljoen euro.

De natuurorganisaties staan hierover op hun achterste benen. It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, de Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging willen de aanleg koste wat kost voorkomen.

 

Het gewraakte tracé voert van het nieuwe windpark Ten Noorden van de Wadden onder Schiermonnikoog door en buigt op het Groningse vasteland tientallen kilometers westwaarts af richting de Eemshaven. ,,Wij zijn van mening dat de Nederlandse regering een verantwoordelijkheid heeft om het minst schadelijke tracé te kiezen’’, stellen de acht organisaties. ,,En wij kunnen ons niet voorstellen dat de voorkeur van zowel de regio als ons aan uw aandacht ontsnapt is.’’

Lakmoesproef

De acht zijn bang dat het niet bij deze ene graafklus blijft en spreken van ,,een lakmoesproef’’ of bij de rijksoverheid ,,daadwerkelijk de bescherming en het behoud van de unieke natuur’’ van het Werelderfgoed voorop staan.

,,Wy pikke dit net’’, zegt directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging. ,,Dit is in wrâlderfgoed.’’ Jacobi voorspelt een felle strijd als Wiebes in zijn standpunt volhardt. ,,Dan giet dit in hiel lêstich ferhaal wurde.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Waddengebied