Natuuropties zetten boer op achterstand

De Waddendijk bij Moddergat. Foto Daniël Hartog

Dat er bij opstart van de versterking van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer al een bundel natuuropties klaarlag, was niet handig.

Dat erkent dagelijks bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân. Boeren in het gebied reageerden fel nadat in augustus tijdens het webinar waarin de startnotitie voor het project werd geïntroduceerd door Rijkswaterstaat meteen ook twaalf opties voor het combineren van kustbescherming en natuurontwikkeling werden behandeld. De status daarvan was niet duidelijk. ,,It waard útlein as soene dat plannen wêze, mar it wiene allinnich oplossingsrjochtings’’, zegt De Winter.

De onrust is af te lezen aan de zienswijzen die de startnotitie opleverde. Uit 24 van de 35 brieven spreekt de zorg van boeren die vrezen voor schade aan hun bedrijfsvoering door verzilting, grondverlies en waardedaling.

LTO Noord en de Agrarische Jongeren Fryslân schrijven: ,,Het is frustrerend te merken dat ecologische wensbeelden, zonder afweging van belangen, hun stempel mogen drukken op een proces dat zijn oorsprong kent in het genereren van veiligheid. De agrarische sector heeft het gevoel 2-0 achter te staan.’’

Volgens De Winter worden de belangen van de boeren in het vervolg volop meegewogen. ,,It wie heftich, mar ik tink dat wy inoar dêrtroch no ek wer better begripe. Wy witte as Wetterskip as gjin oar dat it lânbougebiet by de noardkust del hiel weardefol is mei in heechweardige teelt.’’

Voor het vervolg is het 47 kilometer lange dijktraject in drie secties verdeeld, waarvoor drie tot vijf varianten voor de dijkversterking worden uitgewerkt in samenspraak met bewoners, boeren, recreatie en natuur. Na een nieuwe inspraakronde worden deze varianten gewogen en beoordeeld op hun milieueffecten. In de loop van 2021 worden drie voorkeursalternatieven bepaald.

Nieuws

menu