Strenge nieuwe regels voor evenementen in Friesland: zelfs organisatie dorpsfeest moet vooraf natuuronderzoek laten doen

Dorpsfeesten, sportevenementen en zelfs buurtbarbecues: het wordt veel moeilijker om ze in Friesland te organiseren. De provincie eist vooraf een ecologisch onderzoek.

Publiek op het Veenhoop Festival.

Publiek op het Veenhoop Festival. FOTO JILMER POSTMA

Vanaf 1 januari gaat de nieuwe eis in: organisatoren moeten een ecologisch onderzoek hebben uitgevoerd voorafgaand aan alle evenementen die mogelijk de natuur verstoren. En dat zijn er veel: sowieso alle evenementen buiten de bebouwde kom, van tentfeest tot iepenloftspul, maar ook een groot deel van de evenementen bínnen dorpen en steden. Zodra er een geluidsinstallatie of in de avonduren verlichting aan te pas komt, blijkt uit de nieuwe beleidsregel Evenementen en soortenbescherming buiten Natura2000-gebieden, moeten uiterlijk een half jaar van tevoren de gevolgen voor natuur en milieu in kaart zijn gebracht.

Nieuws

Meest gelezen