Natuurlijk: Broedmachines? Een onzalig plan

Tienduizend eieren van de kievit en vierduizend van de grutto gaan volgend voorjaar de broedmachines in, als de BFVW zijn zin krijgt. Zo moet de weidevogelstand op kunstmatige manier worden opgekrikt, is het idee.

Kievitskuiken. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Kievitskuiken. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Ik moet het allemaal nog zien gebeuren. Lang niet alle vogelwachters staan er achter, zo bleek op een bondsvergadering, er moet een hele organisatie met een ingewikkelde infrastructuur worden opgetuigd en er moeten ontheffingen worden verleend. Want wettelijk is het rapen, het in bezit hebben en het vervoeren van de eieren verboden. De hindernissen onderweg naar de uitvoering zijn dus talrijk.

Nieuws

Meest gelezen