Hoe denkt de gemiddelde Fries over de natuur? De uitkomsten zijn soms duizelingwekkend en onnavolgbaar

Negen op de tien Friezen vinden natuur ‘belangrijk’ of zelfs ‘heel belangrijk’, maar 31 procent denkt ook dat er best Natura 2000-gebieden geschrapt kunnen worden. Ook vindt 36 procent van de Friezen dat de Nederlandse stikstofnormen verruimd kunnen worden.

Een deel van de protestvlaggen is weer omgedraaid.

Een deel van de protestvlaggen is weer omgedraaid. Foto: Niels de Vries

Het Planbureau Fryslân ondervroeg 3039 Friezen over hun band met de natuur en het landschap in hun provincie. De uitkomsten zijn soms duizelingwekkend.