Natte veenpolder Langweer compenseert de uitstoot van afvalbergers

Het natte veen van de Hoaitepolder boven Langweer levert voortaan de CO2-compensatie voor de duizenden liters diesel die CleanUpXL verstookt bij het schoonmaken van de Wadden- en Noordzeebodem.

Met taart werd de de CO2-certificatendeal in Harlingen beklonken. Van links naar rechts: reder André Borsch van BDS, Ellen Kuiupers van de Waddenvereniging, Monique Plantinga van het Platform CO2 Neutraal, Grondeigenaar Mickey Wijntjes en kerkrentmeester Piet Boer.

Met taart werd de de CO2-certificatendeal in Harlingen beklonken. Van links naar rechts: reder André Borsch van BDS, Ellen Kuiupers van de Waddenvereniging, Monique Plantinga van het Platform CO2 Neutraal, Grondeigenaar Mickey Wijntjes en kerkrentmeester Piet Boer. Foto Catrinus van der Veen

Het PlatformCO2neutraal koppelde CleanUpXL maandag in Harlingen aan de grondeigenaren van de Hoaitepolder: de PKN-kerkgemeente van Langweer en Mickey Wijntjes uit Elsloo. In hun eilandpolder – ingeklemd tussen Aldhof, Geau en Hoaitesleat – wordt het waterpeil op 63 hectare een halve meter opgetrokken om het vervliegen van broeikasgassen tegen te gaan.

Nieuws

menu