Nasleep steekpartij: op de BHS in Gorredijk wordt deze week vooral veel gepraat

Van leren kwam afgelopen week minder dan gebruikelijk op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk. Hulpverlening voerde er de boventoon. Want de beide betrokkenen bij de steekpartij in Drachten zijn leerling van de voorgezette onderwijsinstelling.

Publiek legt bloemen voor café Pietje Bel in Drachten.

Publiek legt bloemen voor café Pietje Bel in Drachten. FOTO JILMER POSTMA

,,Tja’’, verzucht directeur Jolida Voetelink. ,,Wie hebben we hier niet gehad.’’ Van Slachtofferhulp tot het schoolmaatschappelijk werk en van jongerenwerk tot de GGD, somt ze op. Allemaal kwamen ze langs om de leerlingen en hun ouders bij te staan. ,,Natuurlijk betrek je er expertise bij.’’