Na tien jaar finaledag voor Windpark Fryslân

FOTO SHUTTERSTOCK

Na tien jaar projectontwikkeling, besluitvorming en inspraak gaat vandaag de kogel door de kerk over Windpark Fryslân.

Om 10.15 uur publiceert de Raad van State zijn uitspraak over dit megaproject van 89 molens in het IJsselmeer bij Kornwerderzand en Makkum. Ze kunnen tot 183 meter hoog worden.

Verspreid over het land zullen betrokkenen op dat tijdstip achter hun computer zitten om te zien hoe de beslissing uitvalt. ,,Wy komme mei in pear minsken by mekoar’’, zegt projectdirecteur en initiatiefnemer Anne de Groot in Emmeloord. Ook overheden, adviesbureaus, natuur- en milieugroepen en bewoners van de IJsselmeerkust staan op scherp.

Geschikte locatie

Windpark Fryslân BV in Emmeloord, een vennootschap met twee aandeelhouders, is de initiatiefnemer. In 2008 startte Fries-om-utens De Groot de zoektocht naar een geschikte locatie in het IJsselmeer.

Zoals met bijna alle grote windparken is er veel over te doen geweest in politiek en samenleving. Windprojecten van meer dan 100 megawatt vallen onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, niettemin kreeg Friesland in 2014 de kans een alternatief te zoeken: een reeks kleinere windparken op het vasteland.

Veel verzet

Toen overal oproer en verzet ontstond, van Ferwert tot Heerenveen, durfde de Friese politiek dat niet aan.

Don Quichot, een actiegroep van inwoners van de Zuidwesthoek, haalde jaren lang alles uit de kast om de horizon van het IJsselmeer schoon te houden.

Diepgaand onderzoek

Natuur- en milieuorganisaties organiseerden diepgaand onderzoek om te bewijzen dat zo’n groot complex niet past in een Natura 2000-gebied als het IJsselmeer. Maar de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in Den Haag, vaste adviseur van de Raad van State, kwam tot andere conclusies.

,,It is de Champions League fan de juristerij ’’, zegt De Groot. Tot in detail zoomen experts in op alle mogelijke consequenties: landschap, diersoorten, vissen, vogels, archeologie, radarverstoring, veiligheid, luchtvaart, bedenk het maar.

Drie opties

De uitspraak kan drie kanten opgaan: goedkeuren, aanpassen of afschieten. Wie op het laatste hoopt, moet bedenken dat de Raad van State de afgelopen jaren meerdere, vaak omstreden grote windparken goedkeurde. Ook Windpark Noordoostpolder, dat deels in het IJsselmeer staat.

Krijgt De Groot groen licht, dan draaien zijn molens in 2021.

Nieuws

menu