Na klachten uit Balk: CDA wil eenvoudiger inzet vrijwilligers

Een verkeersregelaar aan het werk.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer bepleit eenvoudiger regels voor de inzet van vrijwillige verkeersregelaars bij evenementen.

De fractie komt in actie na klachten uit Balk, van Balk Foarút. Tijdens een spreekuur in Lemmer, in oktober, hoorde Kamerlid Harry van der Molen van de omslachtige gang van zaken.

Verkeersregelaars moeten zich tegenwoordig centraal aanmelden en inschrijven via e-learning. Dat gaat per evenement. De vrijwilliger die eerst bij de avondvierdaagse en een maand later bij de gondelvaart het verkeer tegenhoudt, moet zich dus twee maal digitaal inschrijven. Vrijwilligers, zo stelt het CDA, zijn inmiddels meer tijd kwijt aan regelgeving dan aan het daadwerkelijke evenement.

Van der Molen vraagt samen met fractiegenoot Hanke Bruins Slot of het simpeler kan. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen moet uitleg geven. De regeling voor verkeersregelaars wijzigde in 2017. De kwestie speelt niet alleen in Balk maar in veel andere dorpen en steden.

Het CDA hekelt het systeem van e-learning ‘waarbij onvoldoende gedacht is aan de vrijwilliger die vaker als verkeersregelaar ingezet zal worden’. Eén aanmelding aan het begin van het jaar zou op zijn minst haalbaar moeten zijn. Bovendien: als een vrijwilliger op het laatste moment afhaakt door ziekte, is het door het huidige systeem ondoenlijk om nog snel een vervanger te vinden.

Nieuws

Meest gelezen