Na groot aantal onderzoeken wil Aventura rust, 'alles is opgehelderd'

In het Servotel in Drachten biedt Aventura beschermd en begeleid wonen aan. Sinds dit jaar ook forensische begeleiding.

Aventura gaat ervan uit dat de Friese gemeenten het Drachtster bedrijf blijven inzetten voor de gecontracteerde zorg in de vorm van beschermd en begeleid wonen.

Dat laat eigenaar Ron Booi in een persbericht weten. Sociaal Domein Fryslân, waarbinnen de gemeenten samenwerken, zou dit hebben toegezegd. Naar de Drachtster zorgaanbieder is naar aanleiding van meerdere, aanhoudende klachten en signalen over misstanden een groot aantal onderzoeken gedaan.

Aventura stelt dat de uitkomst van al die onderzoeken is dat Aventura zijn zorg volledig op orde heeft en dat ten aanzien van de rechtmatige besteding van de zorggelden geen noemenswaardige bijzonderheden in de jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn geconstateerd.

Aventura gaat ervan uit dat er door de samenwerkende Friese gemeenten geen nadere onderzoeken meer worden verricht naar de jaarrekeningen van 2017 en 2018. Uit een beoordeling door Sociaal Domein Fryslân bleek donderdag onder meer dat facturen voor beveiligingskosten niet aan de wettelijke vereisten voldeden en de accountantsverklaring te licht was, maar dat het bedrijf de interne controle daarna heeft verbeterd.

Aventura spreekt van ‘een jaar van ten onrechte negatieve berichtgeving’. Volgens Aventura is de zorggroep negatief in het nieuws gekomen door onvrede van twee moeders van cliënten over het Nederlandse zorgsysteem. Aventura wil het boek kunnen sluiten ‘nu alles is opgehelderd’.

Lees ook | Facturen voor beveiliging Aventura deugden niet

Nieuws

menu