NHL Stenden Hogeschool krijgt 150.000 euro voor onderzoek naar kwetsbare ouderen tijdens en na coronapandemie

FOTO HOLLANDSE HOOGTE/ANP

NHL Stenden Hogeschool heeft samen met de Hanzehogeschool Groningen, het UMCG en het RIVM 150.000 euro ontvangen van Regieorgaan SIA. Dit geld gaat naar een onderzoek naar het optreden van lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid onder thuiswonende ouderen tijdens en na de coronapandemie.

Het onderzoek wordt gedaan onder ouderen uit de noordelijke drie provincies. Het onderzoek, ‘Tegengaan van frailty bij thuiswonende ouderen tijdens een pandemie’ genaamd, richt zich daarnaast op het maken van aanbevelingen om de negatieve sociale effecten van corona op korte en langere termijn tegen te gaan.

In het onderzoek worden onder andere gegevens gebruikt uit het grootschalige Lifelines-onderzoek. Uit eerste resultaten van het Lifelines onderzoek kwam al naar voren dat tijdens de eerste golf van de coronapandemie één op de acht ouderen kwetsbaar was. Daarbij ging het vooral om sociale kwetsbaarheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het SIA SPRONG programma, FAITH research, waarin de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden met zo’n veertig non-profit en profitorganisaties samenwerken.

Nieuws

menu