N359 tussen Bolsward en Workum wordt verbreed en krijgt groene streep (en meer wegen worden aangepakt)

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De provincie steekt ruim 3 miljoen euro in verbreding van de N359 tussen Bolsward en Workum. Dat moet de 100-kilometerweg veiliger maken.

Het gaat om het wegvak tussen hectometerpalen 32,5 en 39,3. Het bedrag is exclusief btw.

Door de verbreding ontstaat ruimte om in het midden een dubbele witte streep met groen ertussen aan te brengen. De weg is daar nu nog te smal voor, zegt Gerrit Hofstra van het Provinsjehûs. Maar de maximumsnelheid verandert niet: 100 kilometer.

Voorwaarde

Friesland krijgt van het Rijk 2,1 miljoen uit een potje van 25 miljoen euro voor veiliger provinciale wegen. Voorwaarde is dat de provincie er zelf drie keer zoveel geld bijlegt.

Het gaat er vooral om de bermen veiliger te maken, bijvoorbeeld door gevaarlijke bomen te kappen of er een geleiderail voor te plaatsen, of de weg te verbreden met asfalt, betonstroken of grasbetonsteen. Mensen rijden daardoor minder snel de berm in, of stuiten minder snel op een obstakel, is de gedachte.

Meeste geld naar de N359

Het leeuwendeel gaat naar de N359. Bijna 1,1 miljoen (exclusief btw) is bestemd voor de N358 tussen Surhuisterveen en de A7. Hier gaat het om een combinatie van betonstroken, geleiderails en verwijdering van bomen.

Tussen Dongjum en Tzummarum is de N384 niet breed genoeg. Het gaat om het traject tussen de palen 20,9 en 23,9 en om 484.000 euro.

Verder komen er maatregelen op de wegvakken Augustinusga-Surhuisterveen en Stiens-Harlingen (tussen de palen 11,5 en 16,6). ,,We meie it keppelje oan grut ûnderhâld’’, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Nieuws

menu