Muziekvereniging Harmonie Weidum moet alle zeilen bijzetten na herindeling

De herindeling met Leeuwarden heeft nadelige gevolgen voor sommige verenigingen in de ‘nieuwe dorpen’. Dat ervaart Harmonie Weidum. En anderen.

Aaltsje van der Vegt, Yme Kramer en Klaes Tilma van Harmonie Weidum.  FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Aaltsje van der Vegt, Yme Kramer en Klaes Tilma van Harmonie Weidum. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

‘Yn Weidum siket muzykferieniging Weidum e.o. om maten. En nee, gjin slochtweihinne fjouwerkwartmaten, mar in groep freonen mei hert foar muzyk.’ Zo begint de oproep van Harmonie Weidum voor nieuwe donateurs. Donateurs die nodig zijn om de financiën van de muziekvereniging op orde te houden.