Muziekdocent mag weer één-op-één lessen geven

Nu het basisonderwijs straks de deuren mag heropenen, kan ook het individueel muziekonderwijs op deze maatregelversoepeling meeliften.

Fedde Tuinstra kan vanaf 11 mei weer beginnen met pianolessen verzorgen. EIGEN FOTO

Fedde Tuinstra kan vanaf 11 mei weer beginnen met pianolessen verzorgen. EIGEN FOTO

Hierover gaf minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dinsdag duidelijkheid na vragen vanuit de Tweede Kamer. Mits de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen, kunnen individuele lessen op 1,5 meter worden aangebodeN. Groepslessen vallen nog altijd onder samenkomsten, en die zijn in elk geval tot 19 mei niet toegestaan.

De versoepeling is goed nieuws voor onder andere muziekcentrum De Speeldoos in Heerenveen. Eigenaar en pianodocent Fedde Tuinstra gaf sinds het begin van de coronacrisis geen muziekonderwijs, omdat pianoles via een digitale verbinding niet echt uit de verf kwam. „Met name pianolessen zijn erg lastig, want daarbij moet je op zo veel dingen letten: hoe iemand speel, de articulatie en dynamiek. Zoveel wat nu via beeld een beetje behelpen is. Dat moet echt op het instrument zelf gebeuren en is digitaal niet te doen”, spreekt Tuinstra uit ervaring.

Hij geeft doorgaans les aan veertig leerlingen, variërend van zes jaar tot in de zeventig. De muziekdocent is blij dat hij de draad weer kan oppakken vanaf 11 mei in zalencentrum De Rinkelbom. Daar valt de 1,5 meter afstand te waarborgen, zegt hij.

De verantwoordelijkheid voor het hanteren van de RIVM-richtlijnen ligt bij de muziekdocent zelf. „Ik zal desinfectiemiddel meenemen en tissues om na iedere les handen en pianotoetsen te desinfecteren.

Per locatie naar de mogelijkheden kijken

Bij muziekschool De Wâldsang, die muzieklessen verzorgt in de noord- en oosthoek van de provincie, zijn ze momenteel druk bezig om per locatie te bekijken wat wel en niet kan. ,,We hebben tegen onze leerlingen gezegd dat we willen proberen om voor 1 juni te starten, daar waar dat mogelijk is. Dat zou nu vervroegd kunnen worden’’, doelt Andries Renema van de muziekschool op de versoepelde maatregelen.

Hij benadrukt verder dat ieder instrument een andere aanpak nodig heeft. „Met blaasinstrumenten is lesgeven prima mogelijk, maar dat werkt voor piano’s en drumstellen wel even anders.” Ook denkt de muziekschool na over hoe het moet als ouders met leerlingen meekomen en wat te doen bij in- en uitgangen, waar mensen elkaar kruisen.

Zanglessen

Niet alleen de individuele instrumentbeoefenaar kan weer los, ook zangers en zangeressen mogen weer beginnen. Mede-eigenaar Jente Hummel van Zang Instituut Friesland is blij met het besluit. ,,Wij hebben zanglessen online aangeboden, maar dat werkte niet. Tijdens de lessen moet een docent kunnen ingrijpen, maar dat lukt niet via een beeldscherm.’’ Dat betekent dat de leerlingen vanaf half maart geen les hebben gekregen.

Hummel snapt dat het een moeilijke periode was voor de zangers en zangeressen. ,,Binnen zitten is al niet leuk en dan wordt ook nog je hobby en passie weggehaald.’’ Gelukkig voor de leerlingen gaan de vestigingen in Veenwouden, Leeuwarden en Sneek weer open.

Dat kan op een veilige manier, verzekert de eigenaar. ,,We hebben doekjes voor de deurklinken en iedereen kan hier zijn handen wassen.’’ De zangschool heeft geen plastic schermen neergezet, zoals dat wel gebeurt bij de kassa’s in de supermarkt. ,,Als het RIVM dat alsnog wil, gaan wij dat natuurlijk doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland