Motip Wolvega verliest rechtszaak om explosiegevaar

Verfbussenfabrikant Motip uit Wolvega heeft een hoger beroepszaak om explosiegevaar verloren bij de Raad van State.

Motip vond het onterecht dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actie eist vanwege de ondeugdelijke aanleg van wandcontactdozen en plafondlampen in de kleurmakerij. De hoogste bestuursrechter maakt daar in zijn uitspraak van woensdagmorgen korte metten mee.

De zaak kwam aan het rollen toen een inspecteur van de Arbodienst op 22 en 23 september 2016 de fabriek in Wolvega bezocht. Hij oordeelde dat de elektrische apparatuur in de kleurmakerij niet deugdelijk is aangesloten. De kleurmakerij geldt als een zone 2-gebied. Dat betekent dat er tijdens werkzaamheden een explosieve atmosfeer kan ontstaan.

Motip heeft weliswaar een detectiesysteem aangelegd, maar daar zit een meetvertraging op van 4 seconden. Daarmee voldoet het bedrijf niet aan het Besluit risico’s zware ongevallen.

Het bedrijf vindt dat het voldoende heeft gedaan om een zwaar ongeluk te voorkomen. Het stapte naar de bestuursrechter in Groningen en kreeg daar in oktober 2019 al de deksel op de neus. Nu weeft ook de Haagse Raad van State met Motips bezwaren af. De staatssecretaris, oordeelt de Raad van State, heeft zijn eisen voldoende gemotiveerd. De aansluitingen in de kleurmakerij moeten in orde worden gemaakt.

Nieuws

menu